• Yuvashakti President

  • Viraj Ashok Kawdiya
   : 9422222699
 • Vice-President

  • Akshay Anil Jain
   : 9689991919
 • General Secretary

  • Amit Sanjay Jagtap
   : 8087959507
 • Secretary

  • Vinod Bawaskar
   : 9325012447
 • Treasurer

  • Sameer Kawdiya
   : 9403905990
 • Spokes Person

  • Sanket Chajjed
   : 9923328823
  • Hitesh Patil
   : 9422600399
 • Executive Members

  • Jitendra Attarde
   : 9403933383
  • Bhushan Sonwane
   : 9890976777
  • Vipin Kawdiya
   : 9421515211
  • Vikas Attarde
   : 8857961063
  • Mahesh Bhalerao
   : 9403833384
  • Ranveer Tadvi
   : 9960900094
  • Pavan Bhalerao
   : 9730113339
  • Suraj Bendale
   : 9665777459
  • Kumarabhi Kothari
   : 9403694492
  • Yashwesh Singh Rajawat
   : 8055733763